Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΟΕΜ, Δεκεμβρίου 2022

Με τη συμμετοχή 170 πουλιών, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μας του Δεκεμβρίου 2022.

Ευχαριστούμε τον κριτή μας κ. Zeljco Aleksic για την κρίση και την βοήθεια του.

Επίσης ευχαριστούμε τον κ. Ξύδη και την εταιρεία Royal Vogelfutter για την χορηγία του καθώς και τον πρόεδρο της ΠΟΟ κ. Τάκη Μπέρδο.