Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.ΜΑ για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Waterslagers

Παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια την ανακοίνωση του ΣΕΜΑ που αφορά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Waterslager Malinois που για την περίοδο 2016-2017 θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνουμε πως θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τον τρόπο μετάβασης των πουλιών από Αθήνα, στον 1ο διαγωνισμό μας.