Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

1η θέση στις τετράδες (Δεκ2013) με 446 βαθμούς

2η θέση στις τετράδες (Δεκ2013) με 443 βαθμούς

3η θέση στις τετράδες (Δεκ2013) με 430 βαθμούς

1η θέση στα series (Δεκ 2013) με 228 βαθμούς

2η θέση στα series (Δεκ 2013) με 219 βαθμούς

3η θέση στα series (Δεκ 2013) με 210 βαθμούς

1η και 2η θέση στα μονά (Δεκ2013) με 120 βαθμούς

3η θέση στα μονά (Δεκ2013) με 114 βαθμούς