Κριτήρια αξιολόγησης και ωδική θεωρία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ MALINOIS-WATERSLAGER

(Μετάφραση Δημήτρης Αλεξόπουλος)