Αποσπάσματα από το βιβλίο "Η κληρονομικότητα του καναρινιού"

Γενικές Οδηγίες για την Κληρονομικότητα στα Καναρίνια WΑΤΕRSLAGERS
(Αποσπάσματα από το βιβλίο "Η κληρονομικότητα του καναρινιού" (G. Lelievre, A. Meuleman, M. Six)

Μετάφραση από τα Ολλανδικά υπό Bart Soethaert - Βοήθεια περιεχομένου υπό Jackie Soethaert
Μετάφραση στα Ελληνικά Γεώργιος.Παπαευσταθίου.