Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ο 2ος Διαγωνισμός του Συλλόγου μας για πουλιά εκτροφής 2010 - Κριτής: Ανδρέας Πανόπουλος

Συμμετείχαν 157 πουλιά. Κριτής ο κ. Ανδρέας Πανόπουλος.Ο 1ος Διαγωνισμός του Συλλόγου μας για πουλιά εκτροφής 2010 - Κριτής:ZELJKO ALEKSIC

Συμμετείχαν 254 πουλιά. Κριτής ο κ. ZELJKO ALEKSIC.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009) - Κριτής: Jorris

2ος Διαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2009 (Πουλιά εκτροφής 2009) - Κριτής: Calebout

1ος Διαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2009 (Πουλιά εκτροφής 2009) - Κριτής Πανόπουλος Ανδρέας

Κριτής: Πανόπουλος Ανδρέας

Διαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2008 (Πουλιά εκτροφής 2008)

Διαγωνισμός ΟΕΜ Φεβρουαρίου 2008 (Πουλιά εκτροφής 2007)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2008 ΟΕΜ-ΕΣΕΜ-ΣΕΜΑ (Πουλιά εκτροφής 2007)

Διαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2007 (Πουλιά εκτροφής 2007)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημσ 2007 ΟΕΜ-ΕΣΕΜ-ΣΕΜΑ (Πουλιά εκτροφής 2006)

Διαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2006 (Πουλιά εκτροφής 2006) - Κριτής: Mittemeijer

Κριτής: Mittemeijer

Διαγωνισμός ΟΕΜ 2005 (Πουλιά εκτροφής 2005) - Κριτής: Pieters Joris

Διαγωνισμός ΟΕΜ 2004 (Πουλιά εκτροφής 2004) - Κριτής: Fransesco Russo

Διαγωνισμός ΟΕΜ 2003 (Πουλιά εκτροφής 2003) - Κριτής: Bastiansen

Διαγωνισμός ΟΕΜ 2003 (Πουλιά εκτροφής 2003) - Κριτής: VanVerdegem

Διαγωνισμός ΟΕΜ 2002 (Πουλιά εκτροφής 2002)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2001 (Πουλιά εκτροφής 2001)

Διαγωνισμός ΟΕΜ 2000 (Πουλιά εκτροφής 2000)

Διαγωνισμός ΟΕΜ 1999 (Πουλιά εκτροφής 1999)