Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα 1ου διαγωνισμού ΟΕΜ περιόδου 2012-2013 - Κριτής: Mittemeijer Robert

Ολοκληρώθηκε ο 1ος διαγωνισμός μας για την περίοδο 2012-2013 με τη συμμετοχή 284 πουλιών. Κριτής ο κ. Mittemeijer Robert.