Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Πανελλήνιος Διαγωνισμός 2011-2012 - Κριτές: Jozef Van Verdegem & Soethaert Jackie.

Κριτές: Jozef Van Verdegem & Soethaert Jackie.
Συμμετείχαν 403 πουλιά (68 τετράδες, 23 series, 85 μονά)